Cotyledon tomentosa (ladismithiensis) variegata – Bear’s Paw – Cuttings

4,50

Cotyledon tomentosa (ladismithiensis) variegata – Bear’s Paw – Cuttings

In stock